Op maat gesneden

De rode lijn van een goed interieurplan is de dialoog met u, de klant.

In elke fase van het proces kunnen wensen verder worden verfijnd of bijgesteld. Pas als alle mogelijkheden ten volle zijn benut, wordt het plan uw interieur.

“Interieurontwerp gaat altijd over mensen; hun unieke persoonlijkheid en karakter.”

Proces

In de eerste fase worden de ruimtes benoemd en ingevuld. Voldoen deze ruimtes aan uw wensen of zijn aanpassingen nodig? Als bouwkundig ingrijpen gewenst is, wat zijn dan de consequenties? Ook het vergunningstraject kan worden meegenomen.

Nadat de lay-out bepaald is, komt de afwerking van wanden, vloeren en plafonds aan de orde. Ook het verlichtingsplan en ontwerp van het vaste meubilair kunnen in deze fase worden meegenomen. Materiaalkeuze en kleuren completeren het plan.

Alle tekeningen worden in 2D en 3D gepresenteerd zodat u een compleet en reëel beeld krijgt. De technische tekeningen worden zodanig uitgewerkt dat uitvoerende partijen hier direct van kunnen werken.